Taiwan

Manchester 2013

Taiwan
Coco Ying

Beijing 2014

Taiwan
Isabelle Yen

Blagoevgrad 2015

Taiwan
Isabelle Lee Yen 🥉

Mysore 2016

Taiwan Black Bear
Chih-Lun Julian Liu
Willie Jeng Flag
Yi-Ning Hwang
Yuan Tseng
Taiwan Blue Magpie
Hsin-Lei Wang
Jo-Wen Yao
Robin Alexander Young Flag
Shen-Chang Huang 🥈

Dublin 2017

TaiONE
Ri-Sheng Huang
Robin Young
Willie Jeng Flag
Yao, Yung-Jui 🥈
TaiTWO
Chih-Lun Julian Liu 🥈
Pan, Tung-Le Flag
Ruei Hung Alex Lee 🥇
Tseng Yuan

Prague 2018

Taiwan Earthquake
You-Kuan Lin 🥈
Chun-Lin Yu
Chung-Yen Cheng
Ri-Sheng Huang Flag
Taiwan Typhoon
Kai-Chun Ho
Yu-Hsuan Lee Flag
Chih-Chun Wang 🥈
Tung-Le Pan 🥈

Yongin 2019

TaiEight
Lin, You-Kuan Flag
Lin, Hsin-Yi
Chen, Jun-Wei Flag
Chen, Po-Wen Flag
TaiNine
Chih-Chun Wang 🥉
Peng, Kai-Yang Flag
Lee, Yu-Hsuan 🥉
Lin, Siang-Chen

Ventspils 2021

Taiwan Plum Blossom
Sheng-Hua Chou
Yi-Ning Chang 🥉
Yen-Hsi Huang 🥉
Samantha Kao 🥈
Taiwan Red Cypress
Chun-Chi Lin 🥇
Tsai-Ling Yu
Shao-Chi Ou 🥉
Eric Wu Flag

Castletown 2022

Taiwan Black Bear
Eric Wu
Long Yo Lee 🥈
Samantha Kao Flag
Yi-Ning Chang 🥈
Taiwan Blue Magpie
Chien Chih Lin
Ching Chao Ma Flag
Yen Hsi Huang Flag
Zi Li Lien