Ukraine

Beijing 2014

Ukraine
Ada Melentyeva
Anton Piankov
Anastasiia Alokhina
Borys Nazarenko

Blagoevgrad 2015

Ukraine 1
Ivan Oleksiyuk
Anton Piankov Flag
Ada Melentyeva
Anastasiia Alokhina
Ukraine 2
Mariia Stepaniuk
Volodymyr Yelagin
Glib Shakhov Flag
Illya Koval

Mysore 2016

Ukraine
Illya Koval
Ivan Oleksiyuk Flag
Mariia Stepaniuk
Roman Skurikhin

Dublin 2017

Ukraine 1
Alina Yan Flag
Nazar Semkiv
Oleh Kuzyk Flag
Yana Zhabura
Ukraine 2
Maksym Bondarenko
Nataliia Bazhan
Vlada Petrusenko Flag
Yelyzaveta Stoliarchuk Flag

Prague 2018

Ukraine
Illya Koval
Ostap Dyhdalovych
Vlada Petrusenko
Yelyzaveta Stoliarchuk

Yongin 2019

Ukraine
Artemii Molyboha
Yelyzaveta Stoliarchuk Flag
Vlada Petrusenko
Daria Kryvosheieva