Greece

Ljubljana 2012

Greece
Vasileios Ragkousis
Ariadni Tegopoulou
Anastasia Maria Zavitsanou
Elisavet Kynigopoulou

Beijing 2014

Greece 1
Artemis Panagopoulou
Andreas Papadakis
Miltiadis Kitsios
Vasileios Oikonomou
Greece 2
Ioannis Kalogiannis
Alexandros Thomas Zymnis
Emmanouil Garofalakis
Nicholas Marcos Rapidis