Kazakhstan

Blagoevgrad 2015

Kazakhstan 1
Alyona Kim Flag
Zhadyra Doskaliyeva
Azamat Abdygaliyev
Diana Murzagaliyeva
Kazakhstan 2
Lyudmila Rvanova
Aidyn Ubingazhibov
Alexandra Pogrebnaya
Darya Kisseleva

Mysore 2016

Kazakhstan 1
Alexandra Latysheva
Anastassiya Shabalina
Mikhail Dyomin
Nailya Zhursunova
Kazakhstan 2
Anel Dautova
Dina Russakova
Islambek Tanabay
Mikhail Shashkov

Dublin 2017

Kazakhstan 1
Alexandra Pogrebnaya
Dmitriy Shimchuk
Dulat Aldazharov
Islambek Tanabay Flag
Kazakhstan 2
Anastassiya Khokhlacheva
Anel Dautova
Madi Absadykov
Yekaterina Turlo

Prague 2018

Kazakhstan 1
Madi Absadykov
Aksultan Aitkozhin
Dana Ospanova Flag
Anastassiya Pukha
Kazakhstan 2
Samat Sayakov
Roman Vergilessov
Karina Yambulatova
Yerdos Zhanpeissov

Yongin 2019

Kazakhstan
Dana Ospanova
Yerdos Zhanpeissov Flag
Aksultan Aitkozhin
Arman Alibekov

Ventspils 2021

Kazakhstan Fenix
Darya Peressypkina
Sabina Assilbekova
Ali Mustafa
Aruzhan Zeinullayeva

Castletown 2022

Kazakhstan
Aida Davletova
Akhmet Shaiman Flag
Ali Mustafa
Darya Peressypkina

Bansko 2023

Kazakhstan
Aida
Darkhan
Akhmet
Kamila