China

Ljubljana 2012

China 1
Jia Zhang Flag
Dezheng Qu
Yingying Li
Yuge Li
Jiabo Feng
Yu Wang
Ziheng Zhang
Mengyu Zhang

Manchester 2013

China 1
Qitong Cao Flag
Changyi Chen
Run Chen
Sicong Liu Flag
China 2
Minsheng Liu Flag
Changyi Niu
Zeming Xu
Tianhu Zhang Flag

Beijing 2014

China 1
Tianlu Chen πŸ₯ˆ
Run Chen πŸ₯ˆ
Heran Yang πŸ₯‰
Qitong Cao Flag
China 2
Ming Zhang πŸ₯ˆ
Dailin Xue πŸ₯ˆ
Delin Liu Flag
Yuchen Huang

Blagoevgrad 2015

China 1
Huihan Li Flag
Tianming Lu
Huanzhang Zhu
Jin Xu πŸ₯ˆ
China 2
Zhelun Zhang
Wen Wen
Fangren Yu
Ruowang Zhang πŸ₯ˆ

Mysore 2016

China 1
Li Huihan πŸ₯‰
Liu Yuyang Flag
Wang Runze πŸ₯‰
Yu Shuyue πŸ₯‰
China 2
Bai Ruiheng πŸ₯‰
Luo Yiming πŸ₯ˆ
Shi Yuanjun Flag
Sun Yupei

Dublin 2017

China
Lin Ye
Linghui Zheng Flag
Yuyang Liu πŸ₯‰
Ziche Chen πŸ₯‰

Prague 2018

China KUN
Haoyu Du
Ye Liu πŸ₯‰
Ziji Wang
Guhui Zhang
China QIAN
Ziche Chen πŸ₯‰
Rui Min Flag
Ao Qiu
Lin Ye

Yongin 2019

China KUN
Xinyi Yuan
Lanruo Xie πŸ₯‰
Jinru Bai πŸ₯ˆ
Hongzhe Du
China QIAN
Chenjun Wei
Haokun Wu πŸ₯‡
Ruijia Li Flag
Yuzhe Shi

Ventspils 2021

China Kun
Zijing Wei πŸ₯ˆ
Peilin Ye Flag
Puyuan Ye Flag
Haoyang Yin Flag
China Qian
Silang Feng Flag
Junkai Wang Flag
Zekai Wu πŸ₯‰
Yage Grace Xin πŸ₯‰

Bansko 2023

China Kun
Li Jiying πŸ₯‰
Zhengmo Ma Flag
Haoyang Xu
Zhou Zipei
China Qian
Chen Nuo πŸ₯‰
He Jianxing πŸ₯ˆ
Jiang Yiling πŸ₯‰
Tong Su Flag