China

Ljubljana 2012

China 1
Jia Zhang Flag
Dezheng Qu
Yingying Li
Yuge Li
Jiabo Feng
Yu Wang
Ziheng Zhang
Mengyu Zhang

Manchester 2013

China 1
Qitong Cao Flag
Changyi Chen
Run Chen
Sicong Liu Flag
China 2
Minsheng Liu Flag
Changyi Niu
Zeming Xu
Tianhu Zhang Flag

Beijing 2014

China 1
Tianlu Chen 🥈
Run Chen 🥈
Heran Yang 🥉
Qitong Cao Flag
China 2
Ming Zhang 🥈
Dailin Xue 🥈
Delin Liu Flag
Yuchen Huang

Blagoevgrad 2015

China 1
Huihan Li Flag
Tianming Lu
Huanzhang Zhu
Jin Xu 🥈
China 2
Zhelun Zhang
Wen Wen
Fangren Yu
Ruowang Zhang 🥈

Mysore 2016

China 1
Li Huihan 🥉
Liu Yuyang Flag
Wang Runze 🥉
Yu Shuyue 🥉
China 2
Bai Ruiheng 🥉
Luo Yiming 🥈
Shi Yuanjun Flag
Sun Yupei

Dublin 2017

China
Lin Ye
Linghui Zheng Flag
Yuyang Liu 🥉
Ziche Chen 🥉

Prague 2018

China KUN
Haoyu Du
Ye Liu 🥉
Ziji Wang
Guhui Zhang
China QIAN
Ziche Chen 🥉
Rui Min Flag
Ao Qiu
Lin Ye

Yongin 2019

China KUN
Xinyi Yuan
Lanruo Xie 🥉
Jinru Bai 🥈
Hongzhe Du
China QIAN
Chenjun Wei
Haokun Wu 🥇
Ruijia Li Flag
Yuzhe Shi

Ventspils 2021

China Kun
Zijing Wei 🥈
Peilin Ye Flag
Puyuan Ye Flag
Haoyang Yin Flag
China Qian
Silang Feng Flag
Junkai Wang Flag
Zekai Wu 🥉
Yage Grace Xin 🥉