IOLs regler och riktlinjer för deltagare

Svenska

Regler för den individuella tävlingen

Nedan följer regler och riktlinjer för deltagare i den individuella tävlingen. Dessa regler presenteras även (på engelska) under öppningsceremonin. Alla språkversioner av dessa regler är lika giltiga.

 1. Arbetsspråk
  • Varje deltagare väljer sitt arbetsspråk bland de som erbjuds vid registrering till olympiaden. Detta val kan i regel inte ändras mindre än två veckor innan olympiaden börjar.
  • Du bör välja det språk du känner dig mest bekväm med. Motsatt det många tror finns det ingen fördel med att välja ett språk över ett annat: på IOL har alla arbetsspråk samma status.
  • Du kommer att få ett enda exemplar av problemuppsättningen på ditt arbetsspråk. Om problemhäftet du får inte är på det språk du bett om, måste du säga till skrivvakten direkt, innan tävlingen börjar.
  • Du måste skriva dina lösningar på samma arbetsspråk som problemuppsättningen. Det finns inga fördelar att få genom att använda andra språk, och du riskerar att begå misstag och förlora poäng.
 2. Problemuppsättningen
  • Problemuppsättningen består av fem separata problem, som du får lösa i vilken ordning du vill. Deltagare kan inte få mer än ett exemplar av problemuppsättningen under tävlingen, så det är inte lönt att fråga efter fler.
  • Tävlingen varar i sex timmar.
  • Du får behålla ditt exemplar av problemuppsättningen efter tävlingen, men du måste lämna in alla papper som du vill att juryn ska rätta och poängsätta. Du bör lägga dessa papper i svarskuvertet du får vid tävlingens början. Du får behålla kladdpapper och andra papper som du inte vill visa för juryn.
  • Problemtexterna har alla korrekturlästs ordentligt för att undvika misstag, men om du misstänker att något är fel, räck upp handen och fråga en skrivvakt. Tänk dock på att det kan ta tid att kontakta juryn och få ett svar på ditt språk, så fortsätt arbeta med något annat under tiden.
  • Om du stöter på ett obekant ord är det tillåtet att be om en förklaring av ordet. Juryn kan i så fall välja huruvida de besvarar din förfrågan. Juryn kommer inte att besvara din förfrågan om det skulle ge dig en orättvis fördel i tävlingen. Juryn kommer normalt sett inte att ge dig en översättning av ett obekant ord till något annat språk.
  • Alla frågor skall ställas skriftligen. Skrivvakterna kommer att förse dig med papper där du kan skriva ner din(a) fråga(/-or) på ditt arbetsspråk. Frågor som angår olika problem bör ställas separat, eftersom de sannolikt kommer att hanteras av olika jurymedlemmar (vanligtvis juryordförande eller problemskaparen). Du kommer att få svaret(/-n) på din(a) fråga(/-or) på ditt arbetsspråk.
  • När du ställer en fråga, ange längst upp på papperet du får av skrivvakten ditt namn och platsnummer samt problemnummer och skriv sedan din fråga. Att ange namn och platsnummer minskar risken för misstag när svaren lämnas ut.
 3. Dina svarsblad
  • Skriv inte av problemformuleringen när du svarar.
  • Skriv dina lösningar till varje problem på ett eller flera separata pappersark: de olika problemen rättas av olika uppsättningar jurymedlemmar, så dina svarsblad kommer delas upp. Du bör därför inte besvara flera problem på samma papper.
  • Fäst en klisterlapp med namn och platsnummer på varje papper du lämnar in. På klisterlappen bör du skriva numret på det problem du besvarar, och ordningen av detta papper inom hela ditt svar på detta problem, t ex problem 3 blad 1/4, problem 3 blad 2/4, etc. (dvs. det första svarsbladet av fyra inom detta problem, etc.). Om du får slut på klistermärken, skriv denna information överst på pappret istället: namn, platsnummer, problemnummer, sidnummer inom problemet.
  • Du får använda båda sidorna av pappret om du vill, men bara om båda sidor används för att besvara samma problem.
  • Dina svar måste stödjas av en nedskriven förklaring, om inte problemtexten uttryckligen ger andra instruktioner. Även ett helt korrekt svar kan inte få full poäng utan en medföljande förklaring.
  • Denna förklaring bör vara en detaljerad och systematisk sammanfattning av dina upptäckter och slutsatser, INTE en beskrivning av hur du gick tillväga för att lösa problemet. Ge inte flera olika svar (på deluppgifter) i hopp om att ett av dem ska vara rätt (utom, förstås, om problemtexten ber om flera svar): du kommer inte att få några poäng för frågor du har gett flera svar på, även om ett av dem är helt rätt. Om du skriver alternativa, varandra motsägande förklaringar kommer du också att förlora poäng, så se till att radera eller stryka över sådant du inte vill ta med i ditt slutgiltiga svar.
  • När tävlingen är slut, lägg dina svarsblad i svarskuvertet.
 4. Att ta med till skrivsalen
  • Något att skriva med: bläck- eller kulspetspenna föredras framför blyertspenna, men detta är inget krav. Du får använda olika färger för att förtydliga presentationen av dina svar, men du bör undvika röda nyanser, som traditionellt är reserverade för juryns användning.
  • Skrivpapper kommer att delas ut under tävlingen. Om du behöver fler blad att skriva på, räck upp handen och fråga skrivvakten.
  • Några extrapennor finns att låna vid behov: om du behöver en, räck upp handen och fråga skrivvakten.
 5. Tillåtet i skrivsalen
  • Du får ta med något att äta och dricka, men en förberedd matsäck kommer att finnas tillgänglig under tävlingen.
  • Om du tar med något eget att äta, ta bara med sådant som kan ätas tyst, rent och utan stark doft, så inga andra deltagare störs.
  • Du får ta med mediciner som du kan komma att behöva under tävlingen. Om du har några särskilda behov, bör din lagledare informera arrangörerna i förväg.
  • Du får ta med en klocka eller annat redskap för att hålla koll på tiden, så länge den (a) inte ger ifrån sig ljud och (b) inte låter dig kommunicera med omvärlden på något sätt. Det kommer att finnas en stor klocka i skrivsalen, så du bör inte behöva en egen klocka.
 6. EJ tillåtet i skrivsalen
  • Du får inte ta med dig något tryckt (t ex. lexikon eller uppslagsböcker).
  • Du får INTE ta med dig eget papper (inte ens blankt) till tävlingen.
  • Du får inte ta med dig mediaspelare eller andra underhållningsenheter, även om du använder hörlurar.
  • Rökning är helt förbjudet. Detta gäller även e-cigaretter.
  • Du får inte ta med dig laptop, surfplatta, mobiltelefon, smartklocka eller någon annan enhet som låter dig kommunicera med internet eller omvärlden. Deltagare som ertappas med någon sådan enhet under tävlingen kommer att diskvalificeras med omedelbar verkan.
 7. Att gå in i eller ut ur skrivsalen
  • Du kommer att tilldelas en skrivplats, och du måste sitta på just den platsen.
  • Om du är mer än 30 minuter sen till tävlingens början, kommer du inte att kunna komma in i skrivsalen.
  • Om du skulle behöva lämna skrivsalen tillfälligt, räck upp handen. En skrivvakt kommer att följa med dig. Försök undvika att störa andra deltagare.
  • Du får lämna in dina svar och lämna tävlingen när som helst efter de första 30 minuterna av skrivtiden, men när du har lämnat in kommer du inte att kunna komma tillbaka till skrivsalen igen.
 8. Enkät
  • Utöver problemuppsättningen kommer du att få en frågeenkät, som du ombeds fylla i när du vill under tävlingens gång.
  • Enkäten ställer frågor om de problem du arbetade med under tävlingen. Informationen från enkäten hjälper problemkommitén att utvärdera tävlingens problem.
  • Enkäten ber dig även rösta på det problem du tyckte bäst om.
  • Svaren på enkäten kommer inte att påverka din poäng på något sätt.
  • Enkäten samlas in separat från dina svarsblad.

Regler för lagtävlingen

Nedan följer ytterligare regler och riktlinjer för deltagare i IOLs lagtävling.

 1. Arbetsspråk
  • Ditt lag kommer att få problemtexten på endast ett språk.
  • Du måste skriva dina svar på lagets arbetsspråk. Även om någon eller några av lagmedlemmarna har bett om ett annat arbetsspråk för den individuella tävlingen, måste hela laget använda samma språk för lagtävlingen.
 2. Lagproblemet
  • Lagtävlingen innefattar ett problem.
  • Varje lagmedlem kommer att få ett eget exemplar av problemtexten, men laget ska endast lämna in en gemensam lösning.
  • Hur länge tävlingen varar, i regel 4 timmar, kommer märkas ut tydligt. Din skrivvakt kommer att notera start- och sluttiden för ditt lag. Till skillnad från den individuella tävlingen kommer ingen mat att delas ut; du får ta med egen mat och dryck.
 3. Samarbete
  • Du får samtala med dina lagkamrater under lösningen av lagproblemet.
  • Däremot gäller samma regler om tillåtna material och enheter som i den individuella tävlingen.
  • Ditt lag kommer sitta i ett enskilt rum under lagtävlingen, men ha i åtanke att andra lag i närbelägna rum eventuellt kan höra era diskussioner och/eller störas om ni är för högljudda, särskilt om fönster är öppna.
 4. Att lämna rummet under tävlingen
  • Om du skulle behöva lämna rummet tillfälligt under skrivtiden, säg till din skrivvakt. Du kan behöva vänta en stund medan en assistent kommer för att följa med dig eller ersätta skrivvakten.
 5. Tävlingens slut
  • Lägg dina svarsblad i kuvertet. Din skrivvakt kommer försegla det och se till att det kommer till juryn som arrangerat.
  • Kom ihåg att lag i närbelägna rum kan ha börjat senare än ni och fortfarande arbeta med problemet när ni är färdiga. Lämna skrivrummet tyst och smidigt.

Godkänt av David Hultman, 24 februari 2023.