IOL pravila in navodila za tekmovalce

Slovenščina

Pravila za individualno tekmovanje

V nadaljevanju so pravila in navodila za tekmovalce v individualnem delu tekmovanja. Z njimi se boste seznanili (v angleščini) na otvoritveni svečanosti. Različice teh pravil v vseh jezikih so enakovredne.

 1. Jezik tekmovanja
  • Vsak tekmovalec si med jeziki, ki so na voljo ob prijavi na olimpijado, izbere jezik, v katerem želi tekmovati. Te izbire razen v izjemnih primerih ni mogoče spremeniti pozneje kot dva tedna pred začetkom olimpijade.
  • Izberi jezik, v katerem se najlažje izražaš. Čeprav nekateri mislijo drugače, raba enega ali drugega določenega jezika ne prinaša popolnoma nobene prednosti; vsi jeziki imajo na olimpijadi enakovreden status.
  • Prejel(a) boš en izvod tekmovalne pole v svojem izbranem jeziku. Če pola, ki jo boš prejel(a) ni v tvojem izbranem jeziku, moraš o tem takoj, še pred začetkom tekmovanja, obvestiti tistega, ki bo nadzoroval tekmovanje.
  • Vse rešitve morajo biti napisane v istem jeziku. Če boš ravnal(a) drugače, s tem ne moreš ničesar pridobiti, tvegaš pa, da se bodo v tvoji nalogi znašle napake in da boš izgubil(a) točke.
 2. Tekmovalna pola
  • Tekmovalna pola sestoji iz petih medsebojno nepovezanih nalog, ki jih lahko rešuješ v poljubnem vrstnem redu. Noben tekmovalec med tekmovanjem ne more dobiti več kot ene pole, zato ne zahtevaj dodatne.
  • Tekmovanje traja šest ur.
  • Po tekmovanju lahko obdržiš svoj izvod tekmovalne pole, oddati pa moraš vse rešitve, za katere želiš, da jih komisija oceni. Oddaš jih v ovojnici, ki je priložena tekmovalni poli. Osnutke in drug popisan papir, za katerega ne želiš, da ga vidi komisija, lahko obdržiš.
  • Vse naloge smo zelo natančno pregledali, da v njih ne bi bilo napak, a če sumiš, da je v poli napaka, dvigni roko in se obrni na tistega, ki nadzira tekmovanje. Upoštevaj, da lahko traja kar nekaj časa, da nadzornik stopi v stik s komisijo, ki bo poskrbela za odgovor v tvojem jeziku, zato se v vmesnem času posveti čemu drugemu.
  • Če besede ne poznaš, lahko zaprosiš za razlago. Komisija bo po lastni presoji takšni zahtevi ugodila ali ne. Če bi odgovor na vprašanje pomenil nepravično prednost zate, bo komisija pomoč zavrnila. Praviloma komisija ne bo prevedla neznane besede v drug jezik.
  • Vsa vprašanja morajo biti podana pisno. Nadzorniki bodo poskrbeli za papir, na katerega lahko napišeš svoje vprašanje ali vprašanja v jeziku, v katerem je tvoja vprašalna pola. Če imaš več vprašanj, ki se nanašajo na več kot eno nalogo, jih moraš napisati ločeno, saj se bodo z njimi najverjetneje ukvarjali različni člani komisije (ponavadi vodja komisije ali avtor naloge). Odgovor(e) na svoje vprašanje (vprašanja) boš dobil(a) pisno v jeziku, ki je tvoj delovni jezik.
  • Ko zastaviš vprašanje, na vrh strani papirja, za katerega poskrbi nadzornik, napiši svoje ime, številko sedeža, številko problema, nato napiši svoje vprašanje. Ime in številka sedeža sta v pomoč, da ne bi prišlo do napak pri posredovanju odgovorov.
 3. Tvoji odgovori
  • Ne prepisuj trditev iz naloge.
  • Svojo rešitev vsake naloge posebej zapiši na poseben list papirja (ali več listov): vsako nalogo pregleduje in ocenjuje druga skupina članov komisije, tvoje pole z odgovori bomo razdelili in zaradi tega ne smeš pisati rešitev različnih nalog na isti list papirja.
  • Vsak list opremi z nalepko, na kateri je tvoje ime in številka sedeža. Na nalepki označi številko naloge in stran danega lista med ostalimi listi z rešitvijo iste naloge, npr. naloga 3, list 1/4, naloga 3, list 2/4, itd. (kar bo pomenilo prvi list od štirih itd.). Če ti zmanjka nalepk, zapiši te podatke na vrh lista: ime, številka sedeža, številka naloge, številka lista med tvojimi listi z odgovori na to nalogo.
  • Če želiš, lahko popišeš obe strani lista, a le, če na obeh straneh rešuješ isto nalogo.
  • Tvoje odgovore mora podpreti dobra razlaga, razen če je v nalogi izrecno napisano drugače. Tudi popolnoma pravilen odgovor bo slabše ocenjen, če ga ne boš utemeljil(a) z razlago.
  • To razlago naj predstavlja natančen in sistematičen povzetek tvojih ugotovitev in NE opis poti, po kateri si prišel (prišla) do teh ugotovitev. Ne podajaj alternativnih odgovorov na vprašanja v nalogi v upanju, da bo eden od njih pravilen (razen seveda, če naloga izrecno predvideva več kot en odgovor). Za več odgovorov ne boš dobil(a) nobene točke, tudi če je eden od odgovorov pravilen. Tudi, če boš ponudil(a) več razlag, ki so med seboj v nasprotju, boš točke izgubil(a), zato bodi pozoren (pozorna) na to, da izbrišeš (ali prečrtaš) vse, za kar ne želiš, da je vključeno v odgovor.
  • Na koncu vloži vse svoje liste z odgovori v ovojnico, ki jo boš dobil(a) zraven.
 4. Kaj moraš imeti s seboj
  • Pisalo: pero rajši vidimo kot svinčnik, vendar ni obvezno. Pisanje z različnimi barvami lahko pomaga, da je tvoj odgovor bolj jasen, vendar pa ne uporabljaj rdeče barve, ki jo praviloma uporabljajo člani komisije.
  • Papir bo na razpolago. Če potrebuješ več papirja, dvigni roko in s tem opozori tistega, ki nadzoruje tekmovanje.
  • Na voljo bo nekaj rezervnih pisal. Če ga boš potreboval(a), dvigni roko.
 5. Kaj lahko imaš s seboj
  • Prineseš lahko hrano in pijačo, vendar bo med tekmovanjem na voljo tudi pakirano kosilo.
  • Če imaš s seboj lastno hrano, naj bo takšna, da jo lahko poješ tiho in brez packanja ali drobljenja ter nima močnega vonja, tako da ne motiš drugih tekmovalcev.
  • S seboj lahko imaš zdravila, če jih potrebuješ med tekmovanjem. Če imaš kakšne posebne potrebe, mora tvoj vodja ekipe o tem vnaprej obvestiti organizatorje.
  • S seboj lahko imaš uro ali kakšno drugo napravo za merjenje časa, pod pogojem, da (a) je neslišna in (b) ne omogoča stika z zunanjim svetom. V prostoru bo velika stenska ura, tako da lastne ne potrebuješ.
 6. Česa NE SMEŠ imeti s seboj
  • Ne smeš imeti ničesar tiskanega (npr. slovarja).
  • Na tekmovanje NE SMEŠ prinesti lastnega papirja (niti praznega).
  • Ne smeš imeti nobene glasbe ali drugih naprav za zabavo, tudi če je naprava opremljena s slušalkami.
  • Kajenje, tudi e-cigaret, ni dovoljeno.
  • Ne smeš imeti prenosnega računalnika, tablice, telefona, pametne ure ali katerekoli druge naprave, ki bi ti omogočala kontakt z zunanjim svetom ali dostop do spleta. Vsak tekmovalec, pri katerem bi med tekmovanjem našli tovrstno napravo, bo takoj diskvalificiran.
 7. Vstopanje v prostor in zapuščanje prostora
  • Sedeti moraš na sedežu, ki ti je vnaprej določen.
  • Če zamudiš več kot 30 minut, ti vstop v prostor ne bo več dovoljen.
  • Če moraš prostor začasno zapustiti, dvigni roko. Nadzornik te bo spremljal ven. Poskušaj čim manj motiti druge tekmovalce.
  • Svoje rešitve lahko oddaš in zapustiš tekmovanje kadarkoli po preteku prvih 30 minut, vendar pa ti po tem ne bo več dovoljeno priti nazaj.
 8. Vprašalnik
  • Skupaj z nalogami boš prejel(a) tudi vprašalnik, za katerega prosimo, da ga izpolniš kadarkoli med tekmovanjem.
  • Vprašanja so povezana z nalogami, ki si jih reševal(a), namenjena pa so komisiji za naloge za oceno ustreznosti nalog.
  • V vprašalniku te bomo prosili tudi, da glasuješ za nalogo, ki ti je bila najbolj všeč.
  • Tvoji odgovori ne bodo imeli nobenega vpliva na tvoj rezultat.
  • Vprašalnike bomo pobrali posebej.

Pravila ekipnega tekmovanja

Še nekaj dodatnih pravil in napotkov za tekmovalce v ekipnem tekmovanju.

 1. Jezik tekmovanja
  • Tvoja ekipa bo dobila nalogo v samo enem izbranem jeziku.
  • Za rešitev morate uporabiti delovni jezik ekipe. Tudi če je kateri izmed tekmovalcev v individualnem tekmovanju reševal naloge v drugem jeziku, morajo v ekipnem tekmovanju vsi člani ekipe uporabljati isti jezik.
 2. Naloga
  • Ekipno tekmovanje sestoji iz reševanja samo ene naloge.
  • Vsak član ekipe bo dobil svoj izvod naloge, ekipa pa sme oddati samo eno rešitev.
  • Seznanjeni boste s tem, koliko časa imate na razpolago – navadno 4 ure. Vaš nadzornik bo zabeležil čas začetka in konca reševanja za vašo ekipo. V nasprotju z individualnim tekmovanjem tu ne bo poskrbljeno za hrano; prinesete lahko svojo.
 3. Sodelovanje
  • Med reševanjem naloge sodelujete med seboj.
  • Za ekipno tekmovanje veljajo ista pravila glede pripomočkov in naprav kot za individualno.
  • Vaši ekipi bo za ekipno tekmovanje določena posebna soba, imejte pa v mislih, da lahko ekipe v sosednjih prostorih poslušajo vaš pogovor, ali pa je zanje lahko moteče, če boste preglasni, še posebej pri odprtih oknih.
 4. Zapuščanje prostora med tekmovanjem
  • Če moraš med tekmovanjem začasno zapustiti prostor, se obrni na nadzornika. Morda bo treba nekaj časa počakati na pomočnika, ki te bo spremljal ali nadomestil nadzornika.
 5. Zaključek
  • Liste z odgovori vložite v ovojnico. Vaš nadzornik jih bo zapečatil in dostavil komisiji.
  • Imejte v mislih, da so ekipe v sosednjih prostorih morda začele pozneje kot vi, zato morda še rešujejo. Prosimo, da sobo zapustite tiho.

Odobrila: Gabrijela Hladnik, 15. 2. 2023.