IOL regels en richtlijnen voor deelnemers

Nederlands

Regels voor de individuele competitie

De volgende regels en richtlijnen zijn voor deelnemers in de individuele ronde. Deze zullen ook worden genoemd tijdens de openingsceremonie (in het Engels). De versies van deze regels in alle talen zijn even geldig.

 1. Voertaal
  • Elke deelnemer kiest zijn/haar voertaal uit de beschikbare talen die worden aangeboden tijdens het registeren voor de Olympiade. Deze keuze kan normaal gesproken niet meer worden veranderd in de laatste twee weken voor de aanvang van de Olympiade.
  • Kies de taal waarin je het meest comfortabel bent. In tegenstelling tot de populaire mening zijn er absoluut geen pluspunten te behalen door het gebruik van een specifieke taal: alle voertalen hebben dezelfde status binnen de IOL.
  • Je zal één kopie van de opgaven ontvangen in je gekozen voertaal. Mocht je de opgaven in de verkeerde taal krijgen, laat dit dan onmiddellijk weten aan de surveillant vóór de ronde is gestart.
  • Je moet jouw antwoorden in dezelfde voertaal opschrijven. Er zijn geen pluspunten te behalen door het gebruik van een andere taal. Door het gebruiken van een andere taal loopt je ook het risico op fouten te maken en daardoor punten te verliezen.
 2. De opgavenset
  • De opgavenset bestaat uit vijf verschillende opgaven. Het maakt niet uit in welke volgorde je ze oplost. Geen enkele deelnemer krijgt meer dan één kopie van de opgavenset, dus vraag niet om een extra kopie.
  • De individuele competitie duurt zes uur.
  • Na afloop mag je jouw kopie van de opgaven bewaren, maar je moet alles inleveren waarvan je wilt dat de jury het beoordeelt. Dit moet je allemaal in de bijgevoegde envelop stoppen. Je mag wel klad- en ander papier zelf bewaren waarvan je niet wilt dat de jury het ziet.
  • De opgaven zijn zorgvuldig gecontroleerd om eventuele fouten eruit te halen, maar als je vermoedt dat er toch ergens een fout in zit, steek dan alsjeblieft je hand op en vraag het aan de surveillant. Het kan even duren voordat er is overlegd met de jury om een antwoord in jouw taal te kunnen geven, dus ga intussen vast verder met iets anders.
  • Je mag vragen om een uitleg van een onbekend woord. Het is aan de jury om te beslissen of ze een dergelijk verzoek inwilligen. De jury zal een dergelijk verzoek niet inwilligen als dat je een oneerlijk voordeel zou opleveren. De jury vertaalt normaal gesproken geen onbekende woorden naar andere talen.
  • Alle vragen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de jury. De surveillanten voorzien je van papier waarop je je vraag kan schrijven in je voertaal. Vragen over verschillende opgaven moeten apart ingediend worden, aangezien die waarschijnlijk door verschillende juryleden beantwoord zullen worden (meestal door de juryvoorzitter of de maker van de opgave). Je ontvangt het antwoord op je vraag/vragen schrijftelijk in je voertaal.
  • Wanneer je een vraag stelt, moet je bovenaan het vel papier dat je van de surveillant ontvangt je naam, stoelnummer, en opgavenummer opschrijven. Schrijf daarna je vraag op. Door je naam en stoelnummer op te schrijven help je om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij het geven van de antwoorden.
 3. Jouw uitwerkingen
  • Kopieer niet de hele opgave in je uitwerkingen.
  • Schrijf de oplossing van iedere opgave op één of meerdere aparte vellen: elke opgave wordt nagekeken door een ander team of andere juryleden, dus de oplossingen moeten apart van elkaar kunnen worden ingeleverd. Schrijf dus nooit de oplossingen van verschillende opgaven op hetzelfde vel.
  • Plaats een sticker met je naam en stoelnummer op elk apart vel. Schrijf op elke sticker het nummer van de opgave en de volgorde van je blaadjes (bijv. opgave 3 bladzijde 1/4, opgave 3 bladzijde 2/4, etc. (dit betekent de eerste pagina van de vier, etc.). Mocht je geen stickers meer hebben, schrijf dan de volgende gegevens bovenaan jouw blaadje: naam, stoelnummer, opgavenummer, bladzijde (bijv. bladzijde 1/4).
  • Je mag beide kanten van het papier gebruiken, maar natuurlijk alleen voor dezelfde opgave.
  • Je moet je oplossingen altijd onderbouwen met uitwerkingen, tenzij de opgave duidelijk anders stelt. Zelfs een perfect antwoord krijgt een lagere score, als het geen uitwerking bevat.
  • De uitwerking moet bestaan uit een gedetailleerde en systematische samenvatting van de feiten die je hebt ontdekt, NIET een beschrijving van hoe je ze hebt ontdekt. Geef niet verschillende oplossingen in de hoop dat één correct is (tenzij de opgave vraagt om meerdere antwoorden): je krijgt geen punten voor meerdere antwoorden, ook al is eentje goed. Als je meerdere tegenstrijdige uitwerkingen geeft verlies je ook punten, dus zorg er goed voor dat je alles wat je niet in jouw antwoord wil hebben goed uitwist (uitgummen of doorkrassen).
  • Stop je oplossingen aan het einde in de bijgevoegde envelop.
 4. Wat moet je meenemen
  • Iets om mee te schrijven: liever een pen dan een potlood, maar dat is niet verplicht. Het gebruik van verschillende kleuren kan de uitwerking verduidelijken, maar vermijd het gebruik van rood: dit is traditioneel gereserveerd voor de jury.
  • Papier zal worden verstrekt. Mocht je meer papier willen, steek dan je hand op voor de surveillant.
  • Er zullen enige extra pennen zijn: als je er een nodig hebt, steek dan ook je hand op.
 5. Wat mag je meenemen
  • Je mag zelf eten of drinken meenemen, maar je zal ook een verpakte lunch krijgen tijdens de competitie.
  • Als je je eigen eten meeneemt, zorg ervoor dat je dit geluidloos en netjes kan eten, en ook dat het geen sterke geur heeft. Je mag de andere deelnemers niet verstoren.
  • Je mag eventuele medicatie meenemen die je tijdens de competitie nodig hebt. Mocht je speciale wensen hebben, dan moet je teamleider de organisatoren vooraf op te hoogte stellen.
  • Je mag een horloge of andere klok meenemen zolang deze (a) geluidloos is en (b) je hier geen contact met de buitenwereld mee kan hebben. Er zal ook een grote klok in de ruimte hangen, dus in principe heb je geen eigen klok nodig.
 6. Wat je NIET mee mag nemen
  • Je mag geen drukwerken meenemen (bijv. woordenboeken).
  • Je mag geen eigen papier meenemen (ook geen onbeschreven papier)
  • Je mag geen muziek of ander entertainmentapparaat meenemen, ook niet met een koptelefoon.
  • Roken, inclusief e-sigaretten, is verboden.
  • Je mag geen laptop, tablet, telefoon, smart horloge of ander apparaat meenemen waarmee je contact met de buitenwereld of het internet hebt. Elke deelnemer die zo’n apparaat bij zich heeft tijdens de competitie zal onmiddellijk worden gediskwalificeerd.
 7. Binnenkomen en verlaten van de ruimte
  • Je krijgt een stoel aangewezen, en hier moet je ook zitten.
  • Als je meer dan 30 minuten te laat bent mag je niet meer naar binnen.
  • Mocht je tijdelijk de ruimte willen verlaten, steek dan je hand op. Je zal worden vergezeld door een surveillant. Zorg dat je de andere deelnemers niet stoort.
  • Je mag je envelop met alle uitwerkingen inleveren en de ruimte verlaten op ieder moment, behalve in de eerste 30 minuten. Let erop dat je na het verlaten van de zaal niet meer terug mag keren.
 8. Vragenlijst
  • Naast de opgaven ontvang je ook een vragenlijst die je gedurende de competitie mag invullen.
  • De vragenlijst bevat vragen over de opgaven waar je aan hebt gewerkt. Deze informatie wordt gebruikt door de opgavencommissie om de geschiktheid van de opgaven te beoordelen.
  • In deze vragenlijst mag je ook stemmen op je favoriete opgave.
  • De antwoorden van deze vragenlijst hebben geen effect op je score.
  • De vragenlijst wordt apart ingeleverd.

Regels voor de teamcompetitie

Hier staan extra regels en richtlijnen voor deelnemers in de teamcompetitie.

 1. Voertaal
  • Het team krijgt de opgave in slechts één taal.
  • Gebruik dus de voertaal van het hele team voor jullie antwoorden. In de individuele competitie kan iedereen zijn/haar eigen voertaal kiezen, maar voor de teamopdracht moeten jullie allemaal dezelfde taal kiezen.
 2. De opgave
  • De teamcompetitie bestaat uit één opgave.
  • Elk teamlid krijgt een eigen kopie van deze opgave (in dezelfde taal), maar het team moet samen één oplossing inleveren.
  • De duur van de teamcompetitie, meestal 4 uur, zal duidelijk worden vermeld. De surveillant zal jullie begin- en eindtijd noteren. Jullie krijgen geen lunch, in tegenstelling tot de individuele competitie. Je mag wel zelf eten meenemen.
 3. Samenwerking
  • Jullie mogen samen overleggen tijdens de teamcompetitie.
  • Tijdens de teamcompetitie gelden dezelfde restricties op het gebruik van bepaalde materialen en apparaten als tijdens de individuele competitie.
  • Ieder team krijgt zijn eigen ruimte tijdens de teamcompetitie. Let erop dat andere teams in de ruimtes ernaast waarschijnlijk jullie discussie ook kunnen horen en/of verstoord kunnen raken als jullie te veel geluid maken, vooral als de ramen open staan.
 4. De ruimte verlaten tijdens de competitie
  • Informeer de surveillant wanneer je de ruimte tijdelijk moet verlaten tijdens de competitie. Er is een kans dat je moet wachten tot een helper beschikbaar is om je te vergezellen of de surveillant te vervangen.
 5. Afsluiting
  • Stop de uitwerkingen in de bijgevoegde envelop. Jullie surveillant zal de envelop sluiten en naar de jury brengen.
  • Let erop dat de teams in de ruimtes naast jullie wellicht later zijn gestart en misschien nog aan het werk zijn. Wees alsjeblieft stil wanneer je de ruimte verlaat.

Goedgekeurd door Samuel Ahmed, 5 april 2023