IOL noteikumi un vadlīnijas dalībniekiem

Latviešu

Individuālo sacensību noteikumi

Turpmāk minēti noteikumi un vadlīnijas sacensību dalībniekiem individuālajā kārtā. Ar tiem iepazīstinās (angļu valodā) atklāšanas ceremonijā. Visām šo noteikumu valodu versijām ir vienāds spēks.

 1. Darba valoda
  • Katrs dalībnieks izvēlas savu darba valodu no tām, kas piedāvātas, reģistrējoties Olimpiādei. Šo izvēli parasti nevar mainīt vēlāk, kā divas nedēļas pirms Olimpiādes sākuma.
  • Jums jāizvēlas Jums visērtākā valoda. Pretēji populāram viedoklim, nav pilnīgi nekādu priekšrocību, ko varētu gūt, izmantojot kādu konkrētu valodu: visām darba valodām IOL ir vienāds statuss.
  • Jūs saņemsiet vienu uzdevumu komplekta kopiju Jūsu darba valodā. Ja saņemtais komplekts nav Jūsu pieprasītajā valodā, nekavējoties, pirms sacensību sākuma, jāinformē uzraudzītājs.
  • Jūsu risinājumi jāraksta tajā pašā darba valodā. Rīkojoties citādi, Jūs nekādas priekšrocības negūsiet, bet Jūs riskējat kļūdīties un zaudēt punktus.
 2. Uzdevumu komplekts
  • Uzdevumu komplektu veido pieci atsevišķi uzdevumi, kurus var risināt jebkurā secībā. Neviens dalībnieks sacensību laikā nevar saņemt vairāk kā vienu uzdevumu komplekta kopiju, tāpēc, lūdzu, neprasiet to.
  • Sacensības ilgst sešas stundas.
  • Pēc tam Jūs varat paturēt uzdevumu komplektu, bet Jums ir jāiesniedz viss uzrakstītais, ko vēlaties, lai žūrija novērtē. To visu jāieliek tam paredzētajā aploksnē. Jūs varat saglabāt melnrakstus vai citas lapas, ko nevēlaties, lai žūrija redzētu.
  • Visi uzdevumi ir rūpīgi pārbaudīti, lai izvairītos no kļūdām, bet, ja Jums rodas aizdomas, ka ir kļūda, paceliet roku un aiciniet uzraudzītāju. Tomēr Jums jāsaprot, ka, lai sazinātos ar žūriju un saņemtu atbildi savā valodā, var paiet zināms laiks, līdz ar to tikmēr strādājiet pie kaut kā cita.
  • Jūs varat lūgt, lai jums paskaidrotu nepazīstamu vārdu . Žūrija var izpildīt vai neizpildīt šādu lūgumu pēc saviem ieskatiem. Žūrija neizpildīs šādu lūgumu, ja tas sniegtu Jums netaisnīgu priekšrocību. Žūrija parasti nesniegs Jums nepazīstamā vārda tulkojumu citā valodā.
  • Visiem jautājumiem jābūt rakstiski. Uzraudzītāji nodrošinās papīru, kur Jums jāuzraksta jūsu jautājums(-i) savā darba valodā. Jautājumi, kas attiecas uz dažādiem uzdevumiem, ja tādi ir, jāiesniedz atsevišķi, jo tos, visticamāk, izskatīs dažādi žūrijas locekļi (parasti žūrijas priekšsēdētājs vai uzdevuma autors). Atbildi uz savu jautājumu(-iem) Jūs saņemsiet rakstiski savā darba valodā.
  • Uzdodot jautājumu, lapas augšpusē, ko saņemsiet no uzraudzītāja, norādiet savu vārdu, sēdvietas numuru, uzdevuma numuru un pēc tam uzrakstiet savu jautājumu. Vārds un sēdvietas numura informācija palīdzēs izvairīties no kļūdām atbilžu izsniegšanā.
 3. Jūsu atbilžu lapas
  • Nepārrakstiet uzdevumu formulējumus.
  • Rakstiet katra uzdevuma risinājumu uz atsevišķas lapas vai lapām: katru uzdevumu vērtē atsevišķa žūrijas locekļu komanda, tāpēc Jūsu atbilžu lapas tiks sadalītas, un tādēļ nevajag rakstīt dažādu uzdevumu risinājumus vienā lapā.
  • Katrai lapai pievienojiet uzlīmi, uz kuras jānorāda Jūsu vārds un sēdvietas numurs. Uz uzlīmes jānorāda uzdevuma numurs un lapas numurs konkrētā uzdevuma ietvaros, piem. uzdevums 3 lapa 1/4, uzdevums 3 lapa 2/4 utt. (kas nozīmē pirmo lapu no četrām utt.). Ja uzlīmes ir beigušās, vienkārši uzrakstiet šo informāciju lapas augšpusē: Jūsu vārds un sēdvietas numurs, uzdevuma numurs, lapas numurs uzdevuma ietvaros.
  • Ja vēlaties, varat izmantot abas papīra lapas puses, bet tikai tad, ja abas puses attiecas uz vienu un to pašu uzdevumu.
  • Jūsu atbildēm jābūt labi pamatotām ar skaidrojumiem, ja vien jautājumā nav skaidri norādīts citādi. Pat par pilnīgi pareizu atbildi tiks piešķirts mazāks punktu skaits, ja tai nav pievienots skaidrojums.
  • Šim skaidrojumam jābūt detalizētam un sistemātiskam Jūsu atklāto faktu kopsavilkumam, bet NE aprakstam par to, kā Jūs tos atklājāt. Nesniedziet alternatīvas atbildes (uz uzdevumu jautājumiem), cerot, ka viena no tām būs pareiza (ja vien, protams, vairākas atbildes nav prasītas): jūs nesaņemsiet nevienu punktu par vairākām atbildēm, pat ja viena no tām ir pareiza. Jūs zaudēsiet punktus arī tad, ja Jūs piedāvāsiet alternatīvus pretrunīgus skaidrojumus, tāpēc uzmanīgi izņemiet (izdzēsiet vai izsvītrojiet) jebko, ko nevēlaties iekļaut savā atbildē.
  • Beigās ievietojiet atbilžu lapas tam paredzētajā aploksnē.
 4. Kas Jums jāņem līdzi
  • Kaut kas, ar ko rakstīt: labāk pildspalva, nevis zīmulis, bet tas nav obligāti. Dažādu krāsu izmantošana var padarīt Jūsu skaidrojumu labāk saprotamu, bet Jums jāizvairās no sarkanās krāsas, kuru tradicionāli izmanto žūrijas locekļi.
  • Papīrs tiks nodrošināts. Ja Jums vajag vairāk papīra, dodiet ziņu uzraudzītājam, paceļot roku.
  • Dažas rezerves pildspalvas būs pieejamas: ja nepieciešams, paceliet roku, lai paprasītu.
 5. Ko Jūs varat ņemt līdzi
  • Jūs varat ņemt līdzi ēdienu un dzērienus, lai gan konkursa laikā Jums tiks piedāvātas iesaiņotas pusdienas.
  • Ja Jūs ņemat līdzi savu ēdienu, lūdzu, ņemiet līdzi tikai tādu ēdienu, ko var ēst klusi un tīri un kam nav spēcīgas smaržas, lai netraucētu citus dalībniekus.
  • Jūs varat ņemt līdzi jebkādas zāles, kas Jums var būt nepieciešamas sacensību laikā. Ja Jums ir kādas īpašas vajadzības, Jūsu komandas vadītājam jāinformē organizatori jau iepriekš.
  • Jūs varat ņemt līdzi pulksteni vai citu laika rādīšanas ierīci, ja vien tā ir (a) klusa un (b) nenodrošina kontaktus ar ārpasauli. Telpā būs liels pulkstenis, tāpēc savs pulkstenis Jums nebūs nepieciešams.
 6. Ko Jūs NEDRĪKSTAT ņemt līdzi
  • Jūs nedrīkstat ņemt līdzi jebkādus drukātus materiālus (piemēram, vārdnīcu).
  • Uz sacensībām nedrīkst ņemt līdzi savu papīru (pat tīru, baltu).
  • Jūs nedrīkstat ņemt līdzi jebkādas mūzikas atskaņošanas vai citas izklaides ierīces, pat ja tās ir aprīkotas ar austiņām.
  • Smēķēšana, ieskaitot e-cigaretes, nav atļauta.
  • Jūs nedrīkstat ņemt līdzi jebkādu klēpjdatoru, planšetdatoru, mobilo tālruni, viedo pulksteni vai citu ierīci, kas ļautu sazināties ar ārpasauli vai internetu. Konkursa laikā ikviens dalībnieks, kuram konstatēs jebkādu šādu priekšmetu, nekavējoties tiks diskvalificēts.
 7. Ienākšana telpā un iziešana no tās
  • Jums tiks piešķirta Jūsu vieta, un šajā vietā Jums ir jāsēž.
  • Ja būsiet nokavējis vairāk nekā 30 minūtes, Jums nebūs atļauts iekļūt telpā.
  • Ja vēlaties uz laiku atstāt telpu, paceliet roku. Uzraudzītājs Jūs pavadīs. Centieties netraucēt citus dalībniekus.
  • Jūs varat iesniegt savus risinājumus un atstāt sacensības jebkurā laikā pēc pirmajām 30 minūtēm, taču, tiklīdz jūs to izdarīsiet, Jums nebūs atļauts atgriezties.
 8. Anketa
  • Papildus uzdevumu komplektam, Jūs saņemsiet arī aptaujas anketu, kuru Jums palūgs aizpildīt kādā brīdī sacensību laikā.
  • Anketā būs jautājumi par uzdevumiem, pie kuriem Jūs strādājāt. Šo informāciju izmantos, lai palīdzētu uzdevumu komisijai spriest par uzdevumu piemērotību.
  • Anketā būs arī lūgums nobalsot, kurš uzdevums Jums patīk vislabāk.
  • Jūsu atbildes uz anketas jautājumiem neietekmēs Jūsu rezultātu.
  • Anketas tiks savāktas atsevišķi.

Komandu sacensību noteikumi

Turpmāk minēti papildu noteikumi un vadlīnijas dalībniekiem komandu sacensībās.

 1. Darba valoda
  • Jūsu komanda saņems uzdevumu tikai vienā valodā.
  • Risinājumam jums ir jāizmanto komandas darba valoda. Viens vai vairāki komandas dalībnieki var būt pieprasījuši citu darba valodu individuālajās sacensībās, bet komandu sacensībās jums visiem jāstrādā vienā un tajā pašā valodā.
 2. Uzdevums
  • Komandu sacensībās iekļauts tikai viens uzdevums.
  • Katrs komandas dalībnieks saņems savu uzdevuma kopiju, bet komandai jāiesniedz tikai viens risinājums.
  • Risināšanas laiks tiks skaidri noteikts, parasti 4 stundas. Jūsu uzraudzītājs reģistrēs jūsu komandas sākuma laiku un beigu laiku. Atšķirībā no individuālajām sacensībām, ēdiens netiks nodrošināts; jūs varat ņemt līdzi savu.
 3. Sadarbība
  • Risinot komandu sacensību uzdevumu, jūs varat brīvi sarunāties savā starpā.
  • Tomēr uz komandu sacensībām attiecas tie paši ierobežojumi attiecībā uz materiāliem un ierīcēm, kā individuālajās sacensībās.
  • Jūsu komandai tiks piešķirta sava telpa komandas sacensībām, taču jums ir jāapzinās, ka komandas tuvumā esošajās telpās varētu dzirdēt jūsu diskusiju un/vai tikt traucētas, ja esat pārāk skaļi, it īpaši, ja logi ir atvērti.
 4. Telpu atstāšana sacensību laikā
  • Ja Jums ir nepieciešams uz laiku atstāt telpu, jautājiet savam uzraudzītājam. Jums var būt jāpagaida, kamēr tiek atrasts palīgs, lai Jūs pavadītu vai arī nomainītu uzraudzītāju.
 5. Darba pabeigšana
  • Ievietojiet atbildes lapas aploksnē. Jūsu uzraudzītājs to aizzīmogos un nogādās žūrijai, kā tas paredzēts.
  • Atcerieties, ka blakus strādājošā komanda var būt sākusi vēlāk, nekā jūs, tāpēc viņi joprojām var strādāt. Lūdzu, esiet klusi, atstājot savu istabu.

Apstiprinājis Aleksejs Peguševs 2023. gada 24. februārī