IOL szabályok és útmutatók a versenyzők számára

Magyar

Az egyéni versenyre vonatkozó szabályok

Az alábbiakban olvashatók az egyéni versenyre vonatkozó szabályok és útmutatók. Ezek a Diákolimpia nyitóünnepségén is el fognak hangzani (angolul). A szabályok minden nyelvű változata egyaránt érvényes.

 1. Munkanyelv
  • Minden versenyző az Olimpiára való regisztráció során választhat a felajánlott munkanyelvek közül. Ez a döntés két héttel az Olimpia előtt már nem módosítható, ez előtt az időpont előtt igen.
  • Azt a nyelvet válassza, amelyiket a legjobban ismeri. Ellentétben a széles körben elfogadott véleménnyel, egyik nyelv sem jelent előnyt bármely másikkal szemben: az IOL-on mindegyik munkanyelvnek azonos státusza van.
  • Egy példányban fogja megkapni a feladatokat a választott munkanyelvén. Amennyiben a feladatsor nem az Ön által választott nyelven készült, haladéktalanul értesítse a teremben tartózkodó felügyelőt, még a verseny megkezdése előtt.
  • A megoldásait az Ön által választott munkanyelven kell benyújtania. Semmilyen előnye nem származik abból, ha egy másik nyelven teszi ezt, ellenben lehetőséget ad hibák elkövetésére és ezért pontokat veszíthet.
 2. A feladatsor
  • A feladatsor öt különálló feladatot tartalmaz, ezeket tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Egy versenyző sem kaphat több példányt a feladatsorból, így ne kérjen újabb példányt.
  • A verseny időtartama hat óra.
  • A feladatsort megtarthatja, azonban minden papírt adjon be, amit szeretne, hogy a zsűri értékeljen. Ezeket a lapokat rakja bele a mellékelt borítékba. A piszkozatokat és az egyéb lapokat megtarthatja.
  • A feladatokat előzetesen gondosan ellenőriztük, nehogy hibák maradjanak bennük, de ha mégis azt gyanítja, hibát talált, kérjük, jelezze a felügyelőnek. Ez esetben kérjük, vegye figyelembe, hogy időbe telhet, míg a zsűri megfelelő tagjával kapcsolatba lépünk, és válaszolt adunk az Ön nyelvén, ezért tanácsoljuk, hogy közben dolgozzon egy másik feladaton.
  • Kérhet magyarázatot egy ismeretlen szóra. A zsűri saját belátása szerint teljesíthet ilyen kérést. A zsűri nem teljesíti az ilyen kérést, ha ezzel a versenyző előnyhöz jutna. A zsűri általában nem fordít egy ismeretlen szót más nyelvre.
  • Minden kérdést írásban kell feltenni. A felügyelőktől papírt kap, amire a kérdés(ek) az Ön munkanyelvén írandó(ak). Ha több feladathoz tartozó kérdései vannak, azokat külön kell elküldeni, mivel valószínűleg különböző zsűritagok foglalkoznak majd azokkal (leggyakrabban a zsűri elnöke vagy a feladat írója). A válasz(oka)t a munkanyelvén írásban kapja meg.
  • Amikor kérdést tesz fel, a felügyelőtől kapott lap tetején tüntesse fel a nevét, az ülőhelye számát és a feladat sorszámát, majd írja le a kérdését. A név és az ülőhely száma a válaszok kiosztásával kapcsolatos hibákat segít elkerülni.
 3. A megoldások lapjai
  • Ne másolja le a feladatok leírását!
  • Minden egyes feladatot külön lapon oldjon meg, mivel az egyes feladatokat a zsűri tagjaiból álló más-más csoportok értékelik majd. Így beadott megoldásait feladatonként szétválasztjuk, ezért nem szerepelhetnek különböző feladatok megoldásai ugyanazon a lapon.
  • Minden egyes lapra ragasszon fel egy matricát a nevével és a székének számával. A matricán jelezze a feladat sorszámát és az adott feladat megoldásán belüli oldalszámot is; pl.: 3. feladat 1/4 lap, 3. feladat 2/4 lap stb. (Ahol az 1/4 jelentése az 1. oldal a 4-ből stb.). Ha elfogynának a matricái, csak írja a következőket a lap tetejére: neve, székének száma, a feladat száma, az adott feladat megoldásán belüli oldalszám.
  • Használhatja a lapok mindkét oldalát, de csak akkor, hogyha a lap mindkét oldalán lévő minden információ ugyanahhoz a feladathoz tartozik.
  • Válaszait mindig támassza alá megalapozott indoklással, hacsak a feladat szövege nem kéri kifejezetten ennek az ellenkezőjét. Még egy tökéletes megoldás is alacsonyabb pontszámot fog kapni, ha nem tartozik hozzá magyarázat.
  • Magyarázata az Ön által megállapított tények részletes és rendszerezett leírása legyen, NE pedig a megoldás menetének leírása. Ne adjon egynél több választ a feladatsor kérdéseire azt remélve, hogy valamelyik majd csak megfelelő lesz (kivéve természetesen, ha a feladat szövege több választ kér). Több válasz esetén egyetlen pontot sem fog kapni, még akkor sem, ha a helyes megoldás is köztük van. Amennyiben egymásnak ellentmondó alternatív magyarázatokat ad egy feladatra, szintén pontokat fog veszíteni, ezért kérjük, töröljön (radírozzon ki vagy húzzon át) mindent, amit nem szeretne megoldása részeként benyújtani.
  • A verseny végén helyezze a válaszait tartalmazó lapokat az Ön számára biztosított borítékba.
 4. Mit hozzon magával
  • Íróeszközt: a toll alkalmasabb, mint a ceruza, de használata nem kötelező. Többféle szín használata segíthet gondolatai kifejtésében, azonban a piros színt ne használja, mivel ezt hagyományosan a zsűri használja javításra.
  • Papírt biztosítunk. Ha több papírra lenne szüksége, keze felemelésével jelezze a felügyelőknek.
  • Néhány tartalék toll is rendelkezésre áll majd: ha szüksége lenne rájuk, felemelt kézzel jelezze kérését.
 5. Mit hozhat magával
  • Hozhat magával ételt és italt, bár a verseny során biztosítunk előre csomagolt ebédet.
  • Kérjük, csak olyan ételt hozzon, amit csendben és kulturáltan el tud fogyasztani, valamint aminek nincs erős szaga, hogy ne zavarja versenytársait.
  • Bármilyen gyógyszert magával hozhat, amire szüksége lehet a verseny során. Ha különleges ellátásra van szüksége, csapatvezetőjének előzetesen értesítenie kell erről a szervezőket.
  • Lehet Önnél karóra vagy már időmérő eszköz, amennyiben az (a) hangtalan és (b) nem tud kapcsolatot teremteni a külvilággal. A teremben lesz egy nagy méretű óra, így valószínűleg nem lesz szüksége saját órára.
 6. Amit TILOS magával hoznia
  • Nem hozhat magával semmiféle nyomtatott anyagot (például szótárt).
  • Nem hozhat magával saját papírt (üreset sem) a versenyre.
  • Nem hozhat magával zenelejátszót vagy egyéb szórakoztató eszközt, még akkor sem, ha van fejhallgatója.
  • Dohányozni tilos, beleértve az elektromos cigaretták használatát is.
  • Nem hozhat magával laptopot, tabletet, mobiltelefont, okosórát vagy más eszközt, amivel kapcsolatot tud létesíteni a külvilággal vagy el tudja érni az internetet. Azt a versenyzőt, akinél ilyen eszközt találnak a verseny során, azonnal kizárják.
 7. Belépés a terembe és a terem elhagyása
  • Ülőhelye ki lesz jelölve, csak erre a helyre ülhet.
  • Ha több mint 30 percet késik, nem engedik be a terembe.
  • Ha ideiglenesen el kell hagynia a termet, emelje fel a kezét. Egy felügyelő fogja elkísérni. Törekedjen rá, hogy ne zavarja a többi versenyzőt.
  • Megoldásait bármikor beadhatja, és távozhat a versenyről az első 30 perc eltelte után, azonban ezután már nem térhet vissza.
 8. A kérdőív
  • A feladatsorral együtt egy kérdőívet is kap majd, amit szeretnénk, ha kitöltene a verseny során.
  • A kérdőív a feladatokkal kapcsolatos. A gyűjtött információ a feladatokat összeállító bizottságot segíti abban, hogy eldöntse, megfelelőek voltak-e a feladatok.
  • A kérdőív részeként szavazhat kedvenc feladatára.
  • A kérdőívre adott válaszai nem befolyásolják versenyeredményét.
  • A kérdőíveket külön gyűjtik majd össze.

A csapatversenyre vonatkozó szabályok

Az alábbiakban olvashatók a csapatverseny résztvevőire vonatkozó kiegészítő szabályok és útmutatók.

 1. Munkanyelv
  • A csapat egyetlen nyelven kapja meg a feladatot.
  • A csapat munkanyelvét kell használniuk a feladatok megoldása során. Lehet, hogy a csapat egy vagy több tagja egy másik munkanyelvet választott az egyéni verseny során, ám a csapatversenyben a csapattagoknak ugyanazon a nyelven kell dolgozniuk.
 2. A feladat
  • A csapatverseny egyetlen feladatból áll.
  • Minden csapattag megkapja majd a feladat egy-egy példányát, de a csapatnak egy megoldást kell beadnia.
  • A rendelkezésre álló időt, ami általában 4 óra, egyértelműen jelezni fogjuk. A csapat felügyelője rögzíti majd a munka megkezdésének és befejezésének időpontját a csapat számára. Az egyéni versennyel ellentétben ételt nem biztosítunk a résztvevőknek. Mindenki hozhat magával saját ételt.
 3. Együttműködés
  • Nyugodtan beszélhetnek egymással a csapattagok a feladat megoldása közben.
  • Az anyagokra és az eszközökre ugyanazok a korlátozások érvényesek, mint az egyéni verseny esetében.
  • Minden csapat számára külön terem lesz kijelölve, azonban szem előtt kell tartaniuk, hogy a szomszédos termekben dolgozó csapatok esetleg hallhatják az Önök megoldását és/vagy Önök zavarhatják őket, ha túl hangosak, különösen akkor, ha nyitva vannak az ablakok.
 4. A terem elhagyása a verseny alatt
  • Ha ideiglenesen el kell hagynia a termet, kérje a felügyelő segítségét. Elképzelhető, hogy várnia kell majd egy segítő megjelenéséig, aki elkíséri Önt vagy helyettesíti a felügyelőt.
 5. A verseny befejezése
  • Helyezzék a megoldást tartalmazó lapjaikat a borítékba. Felügyelőjük majd lezárja és eljuttatja a zsűrihez annak rendje-módja szerint.
  • Ne feledjék: lehetséges, hogy a szomszédos teremben dolgozó csapat később kezdte el a feladat megoldását és még dolgozik. Ezt szem előtt tartva, kérjük, csendben hagyják el a termet.

Jóváhagyta Ivan Derzsanszki, 2023. április 5.