IOL:in säännöt ja ohjeet kilpailijoille

Suomi

Henkilökohtaisen kilpailun säännöt

Ohessa ovat henkilökohtaisen kilpailun säännöt ja ohjeet. Ne esitellään (englanniksi) myös olympialaisten avajaisissa. Kaikki olympialaisten virallisilla kielillä julkaistut säännöt ovat samansisältöisiä ja samanarvoisia.

 1. Työkieli
  • Jokainen kilpailija valitsee työkielen olympialaisten virallisista kielistä rekisteröityessään olympialaisiin. Mahdollisuus muuttaa kielivalintaa sulkeutuu yleensä kaksi viikkoa ennen olympialaisten alkua.
  • Sinun kannattaa valita kieli, jonka käyttö on sinulle kaikkein luontevinta. Usein uskotaan virheellisesti, että tietyn yksittäisen kielen käyttö tuottaa etua kilpailussa.
  • Kaikki työkielet ovat IOLissa kuitenkin ehdottomasti samanarvoisia. Saat kilpailussa tehtävistä yhden version omalla työkielelläsi.
  • Jos saamasi versio ei ole painettu työkielelläsi, kerro asiasta välittömästi valvojalle ennen kilpailun alkua. Kirjoita myös vastaukset työkielelläsi. Muulla kielellä vastaaminen ei tuo mitään etua, ja se saattaa johtaa virheisiin ja pistemenetyksiin.
 2. Olympialaisten tehtävät
  • Henkilökohtaisessa kilpailussa on yhteensä viisi tehtävää, jotka voi tehdä missä järjestyksessä tahansa. Kilpailijat saavat kilpailun aikana tehtävät itselleen vain kerran (älä siis turhaan pyydä tehtävien lisäkopioita).
  • Kilpailu kestää kuusi tuntia.
  • Saat pitää tehtäväpaperit itselläsi, mutta sinun on palautettava kaikki ne paperit, joiden haluat vaikuttavan arviointiin. Palauta paperit kuoressa, jonka saat kilpailutilanteessa. Saat pitää myös ne tekstit ja luonnokset, joita et halua jättää arviointiin.
  • Tehtävät on tarkastettu huolellisesti etukäteen virheiden välttämiseksi, mutta jos epäilet, että jossakin tehtävässä on virhe, nosta kätesi ja ilmoita asiasta valvojalle. On hyvä muistaa, että yhteyden saaminen tuomareihin ja heidän vastauksensa saaminen omalla kielelläsi voivat kestää kauan, joten tee muita tehtäviä odottaessasi.
  • Sinun on sallittua pyytää selitystä sanalle, jota et tunne. Tuomaristo vastaa tällaiseen pyyntöön oman harkintansa mukaan. Tuomarit eivät vastaa pyyntöön, jos se tuottaisi sinulle epäoikeudenmukaista etua. Tuomaristo ei yleensä tarjoa tuntemattoman sanan käännöstä toiselle kielelle.
  • Kaikki kysymykset tulee esittää kirjallisesti. Valvojat antavat sinulle paperia, johon voit kirjoittaa yhden tai useamman kysymyksen omalla työkielelläsi. Jos sinulla on eri tehtäviin liittyviä kysymyksiä, lähetä ne erillisillä papereilla, sillä todennäköisesti kysymyksiä käsittelevät vaihtuvat tuomariston jäsenet (tavallisesti tuomariston puheenjohtaja tai tehtävän suunnittelija). Saat vastauksen kysymyksiisi kirjallisesti omalla työkielelläsi.
  • Kun esität kysymyksen, kirjoita valvojalta saamasi paperin yläreunaan nimesi, istumapaikkasi numero, tehtävän numero ja näiden jälkeen kysymyksesi. Nimi ja istumapaikan numero auttavat välttämään virheitä vastausten jakamisessa.
 3. Omat vastauksesi
  • Älä kirjoita paperille kysymysten sisältöä.
  • Kirjoita kunkin tehtävän ratkaisusi erilliselle paperille tai papereille. Jokaisen tehtävän arvostelevat eri tuomariston jäsenet, joten vastauksia tarkastellaan erillään eikä samalla paperilla voi olla usean eri tehtävän ratkaisuja.
  • Kiinnitä jokaiseen paperiin tarra, jossa on nimesi ja istumapaikkasi. Merkitse tarraan tehtävän numero ja vastauksesi sivunumero (esim. nelisivuisessa vastauksessa “tehtävä 1, sivu 1/4”; “tehtävä 1, sivu 2/4” jne.). Jos sinulta loppuvat tarrat, kirjoita edellisessä kohdassa mainitut tiedot paperin ylälaitaan.
  • Voit halutessasi käyttää paperin molempia puolia, kunhan molempien puolten vastaukset liittyvät samaan tehtävään.
  • Perustele vastauksesi hyvin, ellei tehtävässä erityisesti ohjeisteta toisin. Jopa täysin oikea vastaus tuottaa matalat pisteet, jos perustelu puuttuu. Perustele vastauksesi hyvin, ellei tehtävässä erityisesti ohjeisteta toisin.
  • Jopa täysin oikea vastaus tuottaa matalat pisteet, jos perustelu puuttuu. Perustelun tulisi olla yksityiskohtainen ja systemaattinen yhteenveto tekemistäsi johtopäätöksistä EIKÄ kuvaus prosessista, jolla päädyit niihin. Älä palauta useita vaihtoehtoisia toivoen, että yksi vastauksista on oikea (ellei tehtävässä erityisesti pyydetä tekemään niin). Usean vaihtoehtoisen vastauksen palauttamisesta saa nolla pistettä, vaikka yksi niistä olisikin oikea. Menetät pisteitä myös, jos vastauksessasi on useita keskenään ristiriidassa olevia perusteluja. Muista siis poistaa (kumittamalla tai selkeästi yliviivaamalla) kaikki materiaali, jota et halua säilyttää vastauksessasi.
  • Laita lopuksi vastauspaperit sinulle annettuun kuoreen.
 4. Mukaan tarvitset
  • Jonkin kirjoitusvälineen. Muste- tai kuulakärkikynä on lyijykynää toivottavampi mutta ei pakollinen. Eri värien käyttö voi auttaa selvittämään vastauksesi, mutta älä käytä punaista väriä, joka on perinteisesti varattu arvostelulautakunnan jäsenten merkinnöille.
  • Saat paperia järjestäjiltä. Jos tarvitset lisää paperia, ilmoita siitä valvojalle kättäsi nostamalla.
  • Saatavilla on joitakin lisäkyniä: voit pyytää sellaisen kättäsi nostamalla.
 5. Voit tuoda myös
  • Sinulla voi olla eväänä syötävää ja juotavaa, vaikka kilpailun aikana saat järjestäjiltä myös pakatun lounaspussin.
  • Jos tuot omia eväitä, tuo vain miedontuoksuisia tuotteita, joita voi syödä hiljaisesti ja siististi, jotta et häiritse muita osallistujia.
  • Voit pitää mukanasi kaikkia tarvitsemiasi lääkkeitä. Jos sinulla on muita erityistarpeita, ryhmänjohtajasi tulee ilmoittaa niistä järjestäjille etukäteen.
  • Sinulla voi olla mukanasi kello, jos se toimii hiljaa eikä sillä saa yhteyttä internetiin tai muuhun verkkoon. Salissa on iso seinäkello, eikä oma kello siis ole välttämätön.
 6. Mukaan ei saa ottaa
  • Mitään painettua materiaalia (kuten sanakirjoja).
  • Omaa kirjoituspaperia (edes tyhjänä).
  • Musiikki- tai viihdelaitteita, myöskään kuulokkeilla varustettuna.
  • Tupakointi on kielletty (myös sähkötupakka).
  • Kannettavaa tietokonetta, tablettia, kännykkää, älykelloa tai mitään muuta laitetta, jolla saa yhteyden ulkomaailmaan tai internetiin. Kilpailija, jonka hallusta löydetään tällainen laite, hylätään välittömästi.
 7. Saliin saapuminen ja sieltä lähteminen
  • Istumapaikkasi osoitetaan sinulle, eikä sitä voi vaihtaa.
  • Jos olet yli 30 minuuttia myöhässä, et pääse enää saliin.
  • Jos haluat poistua salista väliaikaisesti, nosta kätesi. Valvoja saattaa sinua. Yritä olla häiritsemättä muita kilpailijoita.
  • Voit palauttaa vastauksesi ja poistua kilpailusta milloin tahansa ensimmäisten 30 minuutin jälkeen, mutta tämän jälkeen et voi enää palata saliin.
 8. Kyselylomake
  • Tehtävien ohella saat myös kyselyn, johon sinua pyydetään vastaamaan ennen lähtöäsi.
  • Kyselyssä on kysymyksiä olympialaisten tehtävistä. Palautteesi auttaa komiteaa arvioimaan tehtävien soveltuvuutta.
  • Kyselyssä sinua pyydetään myös äänestämään tehtävää, josta pidit eniten.
  • Vastauksesi kyselyyn eivät vaikuta kilpailupisteisiisi.
  • Kysely kerätään pois erikseen.

Joukkuekilpailun säännöt

Seuraavassa luetellaan joukkuekilpailun säännöt ja ohjeet.

 1. Työkieli
  • Joukkueenne saa tehtävän luettavakseen vain yhdellä kielellä.
  • Teidän tulee vastata tehtävään ryhmän työkielellä. Yksi tai useampi ryhmänne jäsen on saattanut käyttää muita kieliä henkilökohtaisessa kilpailussa, mutta joukkuekilpailussa kaikkien täytyy työskennellä samalla kielellä.
 2. Tehtävä
  • Joukkuekilpailussa on vain yksi tehtävä.
  • Jokainen joukkueen jäsen saa tehtävästä oman kopionsa, mutta joukkue palauttaa vain yhden yhteisen ratkaisun.
  • Joukkueella on tavallisesti neljä tuntia aikaa tehtävän ratkaisemiseen: virallinen kesto ilmoitetaan selkeästi. Valvojanne kirjaa ylös, milloin joukkueenne aloittaa ja lopettaa tehtävän ratkaisemisen. Toisin kuin henkilökohtaisessa kilpailussa, joukkuekisassa ei tarjota ruokaa, mutta voitte tuoda mukananne omat eväät.
 3. Yhteistyö
  • Voitte keskustella vapaasti ratkaistessanne joukkuetehtävää.
  • Omien materiaalien ja sähkölaitteiden käyttö on kielletty samoin kuin henkilökohtaisessa kilpailussa.
  • Huomatkaa, että vaikka teidät sijoitetaan joukkueen omaan erilliseen tilaan, lähellä olevissa huoneissa olevat joukkueet voivat häiriintyä tai saada vihjeitä liian kovaäänisestä keskustelusta, etenkin jos ikkunat ovat auki.
 4. Huoneesta poistuminen kilpailun aikana
  • Jos sinun täytyy poistua väliaikaisesti huoneesta, käänny valvojasi puoleen. On mahdollista, että joudut odottamaan hetken, kunnes varavalvoja ehtii paikalle korvaamaan varsinaisen valvojan poistumisesi ajaksi.
 5. Tehtävän palautus
  • Palauttakaa vastauspaperinne saamassanne kirjekuoressa. Valvojanne sinetöi sen ja toimittaa sen tuomaristolle.
  • Muistakaa, että viereisessä huoneessa oleva joukkue on saattanut aloittaa tehtävän ratkaisun teitä myöhemmin ja työskentelee mahdollisesti edelleen. Lähdettehän luokasta meluamatta.

Hyväksynyt Miina Norvik 2. maaliskuuta 2023