IOL-regler og retningslinjer for deltagere

Dansk

Regler for den individuelle konkurrence

Følgende regler og retningslinjer gælder for deltagere i den individuelle konkurrence. De vil blive præsenteret (på engelsk) til åbningsceremonien. Disse regler er lige gyldige på alle sprog.

 1. Arbejdssprog
  • Hver deltager vælger deres arbejdssprog blandt dem, der er blevet tilbudt ved registrering til olympiaden. Dette valg kan ikke normalt blive ændret mindre end to uger før olympiaden begynder.
  • Du bør vælge det sprog, som du er mest tryg med. Modsat hvad mange tror, er der ikke nogen fordel ved at bruge noget bestemt sprog: alle arbejdssprog har lige status i IOL.
  • Du vil modtage en enkelt kopi af problemsættet i dit arbejdssprog. Hvis sættet ikke er på det sprog, som du har anmodet om, skal du kontakte tilsynsførende med det samme, før konkurrencen starter.
  • Du skal give alle dine svar på samme arbejdssprog. Der er ikke nogen fordel ved at gøre noget andet, og du risikerer at lave fejl og tabe point.
 2. Opgavesættet
  • Opgavesættet består af fem separate opgaver, som du må løse i vilkårlig rækkefølge. Ingen deltager må få mere end én kopi af opgavesættet under konkurrencen, så vær venlig ikke at anmode om et opgavesæt.
  • Konkurrencen varer seks timer.
  • Du må beholde din kopi af opgavesættet bagefter, men du skal aflevere alt papir, som du ønsker, at juryen bedømmer. Du skal lægge alt dette i den udleverede kuvert. Du må gerne beholde kladder og andet papirarbejde, som du ikke ønsker, at juryen ser.
  • Opgaverne er blevet læst grundigt igennem for at undgå fejl, men hvis du har mistanke om, at der er en fejl, skal du række hånden op og spørge en tilsynsførende. Vær dog klar over, at det kan tage tid at kontakte juryen og få et svar på dit sprog, så arbejd på noget andet imens.
 3. Dit svarark
  • Kopier ikke opgaveformuleringerne.
  • Skriv din løsning til hvert problem på et separat stykke eller flere stykker papir: hvert problem bliver bedømt af et forskelligt jurymedlem, så dine svarark vil blive adskilt og du bør derfor ikke besvare forskellige problemer på samme ark.
  • Du skal på alle ark vedhæfte et klistermærke, der viser dit navn og sædenummer. Indiker også på klistermærket, hvilket nummeret på opgaven og sidenummeret indenfor problemet, f.eks. ”opgave 3, ark 1/4, opgave 3 ark 2/4” osv. (Det vil sige ”det første ark af fire” osv.) Hvis du løber tør for klistermærker, kan du skrive informationen på toppen af arket: Navn, sædenummer, opgavenummer, sidenummer indenfor opgaven.
  • Du må gerne bruge begge sider af papiret, hvis du har lyst, men kun hvis begge sider svarer på den samme opgave.
  • Dit svar skal være godt begrundet af en forklaring, medmindre spørgsmålet eksplicit instruerer dig på anden vis. Selv et helt korrekt svar vil blive givet en dårligere bedømmelse, hvis der ikke medfølger en forklaring.
  • Forklaringen bør være en detaljeret og systematisk opsummering af de fakta du har opdaget og IKKE en beskrivelse af, hvordan du fandt frem til de fakta. Du skal ikke give alternative svar (til opgaverne) i håb om, at en af dem er korrekt (selvfølgelig medmindre spørgsmålet opfordrer til flere svar): Du vil ikke modtage point for flere svar, selv hvis et af dem er korrekt. Hvis du giver alternative, modsatrettede svar, mister du også point, så vær opmærksom på at slette (visk ud eller streg ud) alt, som du ikke ønsker at inkludere i dit svar.
  • Placer til slut dine svarark i den kuvert du har fået.
 4. Hvad bør du medbringe
  • Noget at skrive med: Kuglepen er at foretrække fremfor blyant, men det er ikke obligatorisk. Brug af forskellige farver kan hjælpe med din præsentation af svaret, men du bør ikke bruge rød, som traditionelt er reserveret jurymedlemmer.
  • Du vil få udleveret papir. Hvis du har brug for mere papir, få kontakt til en tilsynsførende ved at række hånden op.
  • Et par ekstra kuglepenne vil være tilgængelige: Hvis du har brug for en, skal du række hånden op og anmode om en.
 5. Hvad du må medbringe
  • Du må medbringe mad og drikke, men du vil få udleveret en frokost under konkurrencen.
  • Hvis du medbringer din egen mad, vær venlig kun at medbringe mad, der kan spises stille og ordentligt, og som ikke har en stærk lugt, så du ikke forstyrrer andre deltagere.
  • Du må medbringe medicin, som du har brug for i løbet af konkurrencen. Hvis du har specielle behov, bør din holdleder gøre dem, der organiserer IOL, opmærksom på dette før konkurrencen.
  • Du må medbringe et ur eller et andet apparat til at holde øje med tiden så længe at (a) det er stille og (b) ikke muliggør kontakt med verden udenfor. Der vil være et stort ur i lokalet, så det bør ikke være nødvendigt med et personligt ur.
 6. Hvad du IKKE MÅ medbringe
  • Du må ikke medbringe noget printet materiale (f.eks. ordbog).
  • Du må ikke medbringe noget musik eller andet underholdningsapparat, selv hvis det er udstyret med hovedtelefoner.
  • Rygning, inklusiv af e-cigaret, er ikke tilladt.
  • Du må ikke medbringe nogen bærbarcomputer, tablet, mobiltelefon, smart-watch eller noget andet apparat som muliggør kontakt med verden udenfor eller internettet. Enhver deltager der bliver set med en sådan genstand i deres besiddelse under konkurrencen, vil blive øjeblikkeligt diskvalificeret.
 7. Ind- og udgang af lokalet
  • Du vil blive tildelt din plads, og du skal sidde på den plads.
  • Hvis du er mere en 30 minutter for sent, vil du blive nægtet adgang til lokalet.
  • Hvis du får brug for at forlade lokalet midlertidigt, skal du række hånden op. Du vil blive ledsaget af en tilsynsførende. Forsøg ikke at forstyr de andre deltagere.
  • Du må aflevere dine svar og forlade lokalet på ethvert tidspunkt efter de første 30 minutter, men når du har gjort det, må du ikke komme ind i lokalet igen.
 8. Spørgeskema
  • Udover opgavesættet modtager du også et spørgeskema, som du bedes udfylde i løbet af konkurrencen.
  • Spørgeskemaet spørger indtil de opgaver du har arbejdet på. Den information bruges til at hjælpe opgavekomiteen vurdere hvor passende opgaverne har været.
  • Spørgeskemaet beder dig også stemme på din yndlingsopgave.
  • Dit svar på spørgeskemaet vil ikke have indflydelse på din score.
  • Dit spørgeskema vil blive indsamlet separat.

Regler for holdkonkurrencen

Følgende er yderligere regler og retningslinjer for deltagerne i holdkonkurrencen.

 1. Arbejdssproget
  • Jeres hold vil kun modtage opgaven på et sprog.
  • I skal bruge jeres holds arbejdssprog i løsningen. En eller flere holdmedlemmer kan have anmodet om et andet arbejdssprog i den individuelle konkurrence, men i holdkonkurrencen skal I alle arbejde på det samme sprog.
 2. Opgaven
  • I holdkonkurrencen er der ét enkelt problem.
  • Hvert holdmedlem vil modtage deres egen kopi af opgaven, men holdet bør kun aflevere én enkelt løsning.
  • Hvor lang tid, I har til rådighed, normalt 4 timer, vil være klart indikeret. Jeres tilsynsførende vil notere jeres holds starttidspunkt og sluttidspunkt. I modsætning til den individuelle konkurrence, vil I ikke blive givet mad; I bør medbringe jeres eget.
 3. Samarbejde
  • I må gerne tale samme når I løser holdopgaven.
  • Men vær opmærksom på, at restriktionerne på materiale og apparater i den individuelle konkurrence også er gældende i holdkonkurrencen.
  • Jeres hold vil blive tildelt jeres eget lokale til holdkonkurrencen, men I bør være opmærksomme på, at hold i omkringliggende rum kan være i stand til at høre jeres diskussion og/eller kan blive forstyrret, hvis I er for larmende, specielt hvis der er åbne vinduer.
 4. At forlade rummet under konkurrencen
  • Hvis I får brug for at forlade rummet midlertidigt, skal I spørge jeres tilsynsførende. I kan blive nødt til at vente, mens en hjælper bliver fundet til at ledsage dig eller erstatte jeres tilsynsførende.
 5. Færdiggørelse
  • Placer jeres svarark i kuverten. Jeres tilsynsførende vil lukke den og aflevere den til juryen, som det er aftalt.
  • Husk at holdet ved siden af kan have startet senere end jer, så de kan stadig være i gang med at arbejde. Vær venlig at være stille når I forlader jeres lokale.

This version is out-of-date.